• Tel : 0850 302 69 94
    Fax : +90 266 715 51 52
  • Paşabayır Mah. Ordu Caddesi No:82/A - Erbay Sitesi Karşısı - Bandırma / Balıkesir

Marka ?

Marka ?

Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARETTİR
İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan “PARMAK İZİDİR
Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite SİMGESİ ve TANITIM aracıdır.

 

Marka Tescil Başvurusu Neden Gereklidir ?

KOSGEB teşviklerinden faydalanmak için : Fuar standı ve katalog basımı gibi teşviklerde başvuru koşulları arasında marka tescil belgesi olması , -
Tescilli markanıza ait tüm haklar size ait olması , 3. kişilerin izinsiz kullanamaması , - Türk Patent Enstitüsü' nce Tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir. -
Ticaret odalarında almış olduğunuz unvan sadece ticari unvanınızdır. Markanız değildir. Ticaret siciline kayıt ettirilmiş unvanlar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır. -
Tescil edilmiş olan markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkını (Lisans) verebilirsiniz, böylece ticari bir kazanç sağlamış olursunuz . -
TSE, TSEK belgesi başvurularında, TR uzantılı domain (web adresi) taleplerinde ve benzeri bir çok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilmektedir.
 
 

Gerekli Evraklar ?

Başvurusu yapılacak markanın logo, yazı karakteri
Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
Özel kişi ise TC kimlik numarası
 

Marka Yenileme

Marka koruma süreleri ne kadardır ve koruma süresi ne zaman başlar?Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10'ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.
 

Markanın Kullanımı

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (556 Sayılı KHK Md. 14) 
 

Başvuru Süreci

MARKA TESCİL BAŞVURUSU
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNE
YAPILIR.

6 AY SONRA MARKA RESMİ
MARKALAR BÜLTENİNDE İLAN
EDİLİR

3 AY BÜLTENDE İTİRAZA AÇILIR.

BELGE KARARI ÇIKAR VE 2 AY SONRA TESCİL
BELGENİZ TARAFINIZA TESLİM EDİLİR.
 

Tanınmış Markalar

Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir.
 

Garanti Markaları

Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti… 
 

Ses Markaları

İşitildiği zaman, belirli bir işletmenin mal veya hizmetini çağrıştıran sesli işaretlere, ses markası denir. Herhangi bir radyo veya televizyon programının başladığını veya bittiğini belirten cıngıl müzikleri veya bir iş letmenin malını anımsatmak üzere bir hoparlörden yansıyan melodi, ses markasına örnek gösterilebilir.
Siemens melodisi
 

Yurtdışı Marka Tescili Madrid Protokolü

Madrid protokolü tek bir başvuru ile Avrupa Birliği de dahil Protokole taraf birden fazla ülkede koruma sağlayan bir sistemdir. Madrid Protokolü uyarınca Uluslararası Marka Tescil işlemleri için yetkili ofis İsviçre Cenevre'de bulunan Dünya Fikri Haklar Örgütü'dür.tek bir başvuru ile 78 ülkeye müracaat yapılmaktadır.Üye ülkeler :

TOPLULUK MARKASI
Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlayan sistemdir. Topluluk Marka Tescili olarak adlandırılan koruma için yetkili ofis, İspanya Alicante'de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi'dir (OHIM-Office For Harmonization In The Internal Market). Tescil, ekte yer alan Avrupa Topluluğuna üye tüm ülkeleri kapsamaktadır.

OAPI
Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde geçerli bir sistemdir. Tek bir başvuru ile ekte yer alan tüm ülkelerde koruma sağlayan bir sistemdir.
 

Coğrafi İşaret Nedir?

Kısaca coğrafi işaret; "belli bir niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle, bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü tanıtıp, gösteren işaretler"dir.

AYDIN ZEYTİNYAĞI , KIRKAĞAÇ KARAKURT SARI DİLİMLİSİ KAVUNU , YENİŞEHİR ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, TÜRK KAHVESİ