• Tel : 0850 302 69 94
    Fax : +90 266 715 51 52
  • Paşabayır Mah. Ordu Caddesi No:82/A - Erbay Sitesi Karşısı - Bandırma / Balıkesir
    Bandırma - Balıkesir

Patent ?

Patent ?

Sınai Mülkiyet anlamında patentler; yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar için buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir.İncelemeli sistem 8 yıl incelemesiz sistem 20 yıl koruma sağlamaktadır.
Patent koruması ülkeseldir, patent sadece başvuru yapıldığı ülkede hak sahibine bir koruma sağlayabilir. Yani hangi ülkede patentten doğan hakların kullanılması isteniyor ise o ülkelerin her biri için başvuru yapılmalıdır.
Yurtdışında korunan bir patenti Türkiye'de ancak gerçek hak sahibi (yurt dışında başvuru yapan) koruma altına alabilir. Paris Sözleşmesi uyarınca- 12 aylık bir süre içerisinde Türkiye'de başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa başvuru ve koruma hakkı sona erer. Böylelikle Türkiye'de o ürün herkes tarafından üretilebilir duruma gelmektedir.

 

Faydalı Model Nedir ?

Sınai Mülkiyet anlamında faydalı modeller ; yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve değerlendirme ve süre açısından patentten farklı olan buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir.koruma süresi 10 yıldır.  
 

Patent ve Faydalı Model Farklılıkları

1-Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
2- Koruma süreleri farklıdır,
3- Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle Patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
4 -Patentle korunabilen her konu faydalı model ile korunamaz, üretim metotları gibi.
 

Yurtdışı Patent Müracaatı

AVRUPA PATENTİ

Avrupa patenti, bir buluşun EPC’ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasını sağlayan bir sistemdir. Koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmektedir. Tüm avrup birliği ülkelerine tek müracat ile yapılmasıdır.

PCT BAŞVURUSU

Tek bir başvuru ile 133 protokol ülkesine tek bir başvuru yapılmasıdır.

AVRASYA PATENTİ

Büyük ölçüde Avrupa Patent Sistemine benzeyen Avrasya Patent Sistemine dokuz ülke üyedir: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkmenistan'dır. Başvuru sahipleri doğrudan Avrasya Patent Ofisi'ne veya üye ülkelerin yerel ofislerine başvurabilmektedir. Avrasya Patenti için başvuru Rusça olarak yapılmakta, diğer dokümanlar Rusça tercümeleri verilmek sureti ile herhangi bir dilde sunulabilmektedir.
 

Patent Teşvik Sistemi

TÜBİTAK 1008 PATENT TEŞVİK SİSTEMİ
Programın Amacı: Patent Teşvik Sisteminin amacı, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır.
Kim başvurabilir:
İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.
Ne zaman başvurulabilir: 23.08.2006 tarihinden sonra yapılan patent başvuruları Patent Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan desteklerden yaralanabilir. Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.
Başvurunun incelenme süreci: Başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçları yaklaşık 2 aylık bir süreç sonunda açıklanır.
Destek Miktarı: TBF-1 Ulusal patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000 TL
Başvuru sahibi hesabına 450 TL,